امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ مصادف با ۱۴ شعبان ۱۴۴۱
  • اذان صبح: ۰۵:۱۷
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۴۳
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۶
  • غروب آفتاب: ۱۹:۳۱
  • اذان مغرب: ۱۹:۴۹
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴
  • امام کاظم(ع): هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله) دعا کند، چون کسی است که بی زه کمان کشد.
+-
بازدید: ۷۸۰
۱۶ دی ۱۳۹۷

نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع

دکتر منصور امینی[۱] فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقد مؤجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می‌شود در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. […]

دکتر منصور امینی[۱]

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقد مؤجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می‌شود در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلماً فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به‌منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی‌کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید با اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند. در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
 به تعبیر ماده ۳۳۹ قانون مدنی، پس از توافق بایع و مشتری در مورد مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود و به‌حکم بند ۱ ماده ۳۶۲ همان قانون، به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌گردد.
کافی بودن توافق برای تشکیل عقد بیع[۲] و جاری شدن اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، میان طرفین در مواردی که مبیع و ثمن، هر دو، کلی یا هر دو عین معین هستند مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند؛ اما در مواردی که مبیع، عین معین و ثمن، کلی فی‌الذمه (وجه نقد) است، منتهی به یک نابرابری اقتصادی میان طرفین عقد خواهد شد: فروشنده به‌محض اعلام اراده و تشکیل عقد، مالکیت خود بر مبیع را از دست خواهد داد بدون آنکه ثمنی دریافت کرده باشد و در مقابل، خریدار مالک مبیع خواهد شد بدون آنکه حتی بخشی از ثمن را پرداخت کرده باشد. برای این وضع، قطعاً باید تدبیری اندیشید.
قانونگذار، خود در قانون مدنی تدابیری را در این زمینه پیش‌بینی کرده است (گفتار اول)، اما از آنجا که تدابیر قانونی مزبور راهکار کلی مؤثری را برای مقابله با خریدار متخلف در اختیار فروشنده قرار نمی‌دهد، توسل به تدابیر قراردادی در نظام حقوقی ایران ضروری به نظر می‌رسد (گفتار دوم).
گفتار اول: تدابیر قانونی
این تدابیر در مواد ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۸۰، ۳۹۵ و ۴۰۲ قانون مدنی پیش‌بینی شده‌اند و عبارتند از الزام خریدار به پرداخت ثمن، حق حبس، حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن و حق فسخ به استناد خیار تفلیس؛ اما مشکل این است که اولاً، هیچ یک از این تدابیر، مانع از انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی‌شوند (مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ قانون مدنی)؛ ثانیاً، به‌جز اولین تدبیر، بقیه منوط به تحقق شرایط ویژه‌ای هستند که در بسیاری از معاملات وجود ندارند (حق حبس، منوط به وحدت زمانی میان مبیع و ثمن، خیار تأخیر ثمن منوط به حال بودن ثمن و خیار تفلیس منوط به تفلیس خریدار است). بدین ترتیب، در نظام حقوقی ایران، در اغلب معاملاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، در فرض امتناع یا تأخیر خریدار در پرداخت ثمن، فروشنده چاره‌ای جز انتظار کشیدن و طرح دعوای الزام به پرداخت ثمن معامله ندارد. مضافاً به اینکه مطالبه خسارت قانونی بابت تأخیر در ادای ثمن نیز جز در چارچوب مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مجاز نیست.
برای مثال، در خرید و فروش رایج آپارتمان‌ها که طرفین توافق می‌کنند ثمن قراردادی طی چند قسط پرداخت شود، چنانچه خریدار در موعد پیش‌بینی شده از پرداخت ثمن امتناع ورزد، فروشنده چاره‌ای جز انتظار کشیدن و الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله ندارد. مضافاً به اینکه، حسب مقررات قانونی پیش‌گفته، از لحظه انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع است و می‌تواند آپارتمان خریداری شده را، با اینکه ثمن آن را هنوز نپرداخته یا کامل نپرداخته، به دیگران فروخته و بابت آن از دیگران ثمن دریافت کند؛ برعکس، فروشنده با اینکه هنوز ثمنی دریافت نکرده، دیگر حق نقل‌وانتقال آن ملک به دیگری را ندارد.
ناکافی بودن پوشش حمایتی قوانین در این زمینه، راه را برای سود جویان اقتصادی بسیار هموار کرده است؛ اشخاص می‌توانند بدون پرداخت پول یا حداکثر با پرداخت صرفاً یک سوم از ارزش اقتصادی یک آپارتمان (که آن هم معمولاً از طریق صدور چک صورت می‌گیرد) مالک کل آپارتمان شده و سپس پرداخت ثمن آپارتمان را تا جهش تورمی قیمت‌ها به تأخیر اندازند. بدین ترتیب، در پی افزایش قیمت‌ها، اشخاص مزبور می‌توانند با فروش همان آپارتمان به دیگران، نه تنها سرمایه لازم برای پرداخت ثمن به فروشنده خود را تأمین کنند بلکه سود ناشی از افزایش قیمت‌ها را نیز از آن خود خواهند کرد. در مقابل، مالک اولیه آپارتمان که ممنوع از هرگونه معامله نسبت به آن آپارتمان بوده مجبور است به انتظار صدور و اجرای رأی دادگاه به پرداخت ثمن نشسته و در نهایت نیز به دریافت ارزش اقتصادی سابق آپارتمان خود (قیمت مذکور در قرارداد) اکتفا کند!
گفتار دوم: تدابیر قراردادی
با توجه به مطالب پیش گفته، فروشندگان بهتر است به‌جای اتکا بر تدبیر قانونگذار، خود به تدبیر کار خویش پرداخته و از طریق سازوکارهای قراردادی، توازنی عادلانه و منطقی را میان موقعیت قراردادی خود و خریداران فراهم کند. بدین منظور، فروشندگان می‌توانند به چند گونه عمل کنند:
استفاده از تعهد به بیع و اجاره به‌شرط تملیک، وثیقه قرار دادن مبیع بابت طلب فروشنده از خریدار، پیش‌بینی حق فسخ برای فروشنده یا انفساخ قهری قرارداد در صورت عدم تأدیه به‌موقع ثمن از سوی خریدار و در نهایت استفاده از شرط حفظ مالکیت.
الف- تدبیر اول این است که به‌جای انعقاد فوری عقد بیع با خریدار، با استفاده از قالب‌های قراردادی دیگری چون تعهد متقابل یا تعهد یک‌طرفی بر بیع یا اجاره به‌شرط تملیک، شکل‌گیری عقد بیع با خریدار را موکول به دریافت تمام یا لااقل بخش عمده‌ای از ثمن کنند. در چنین فروضی، خریدار تا قبل از پرداخت تمام ثمن معامله، مالک مال مورد معامله نخواهد بود، زیرا هنوز بیعی میان او و فروشنده شکل نگرفته است. قالب قراردادی اجاره به‌شرط تملیک، به‌ویژه، دارای این مزیت اقتصادی است که در آن، متقاضی فوراً مال مورد نیاز را در اختیار گرفته و از آن بهره‌مند می‌شود و به‌عبارت‌دیگر، سلطه اقتصادی متقاضی بر مال تا زمان تحقق عقد بیع و انتقال مالکیت به تأخیر نمی‌افتد.
ب- تدبیر دوم این است که در صورت تصمیم یا ضرورت انعقاد فوری عقد بیع با خریداران، فروشندگان می‌توانند به‌منظور در اختیار داشتن تضمین مؤثر، مبیع را فوراً وثیقه طلب خود قرار دهند. چنین تدبیری، از آنجا که مانع از مالک شدن خریدار قبل از پرداخت ثمن نمی‌‌شود، فروشنده را در موقعیت برابری با خریدار قرار نخواهد داد؛ با این حال دارای این مزیت است که فروشنده را از طلبکار ساده به طلبکار دارای وثیقه تبدیل می‌کند.
ج- تدبیر سوم این است که فروشندگان می‌توانند در عین فروش فوری مال به خریدار با پیش‌بینی حق فسخ برای خویش، امکان آزادسازی خود از قرارداد را در فرض تأخیر یا امتناع خریدار در پرداخت ثمن فراهم کنند. در این صورت، فروشنده می‌تواند به‌جای انتظار کشیدن در محاکم برای پولی که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود، سریعاً با فسخ قرارداد مالکیت از دست رفته خود بر مال را باز یابد و بدین ترتیب خود را در موقعیت اقتصادی واقعی پیش از انعقاد قرارداد قرار دهد.
با این حال، باید توجه داشت که این تدبیر قراردادی نیز نمی‌تواند فروشنده را در موقعیت اقتصادی متعادلی با خریدار قرار دهد، زیرا به‌حکم ماده ۳۶۳ قانون مدنی، وجود «خیار فسخ» مانع انتقال مالکیت به خریدار نخواهد شد؛ اما آیا این بدین معناست که خریدار به‌محض مالک شدن، حق همه گونه تصرف در مبیع را پیدا می‌کند؟
پاسخ به این سئوال، تابع توصیفی است که از حق فسخ در چنین موردی ارائه خواهیم داد. اگر حق فسخ، مصداق خیار شرط تلقی شود: می‌توان علی‌رغم مالک دانستن خریدار، با استناد به مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ قانون مدنی و تحلیل منطقی قضایا،[۳] حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده را از خریدار (مالک) سلب کرد؛ اما چنانچه حق فسخ مزبور مصداق خیار تخلف از شرط فعل تلقی شود، توصیفی که صحیح به نظر می‌رسد[۴]، سلب حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده از خریدار، محتاج تصور وجود شرطی صریح و یا لااقل ضمنی در این زمینه است (مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی).
د- چهارمین تدبیر از میان تدابیر قراردادی با هدف کاستن از نابرابری موجود میان موقعیت فروشنده و خریدار در عقد بیعی که فروشنده بلافاصله مالکیت خود بر مبیع را از دست می‌دهد بدون آنکه هنوز ثمن را دریافت کرده باشد این است که طرفین به‌جای پیش‌بینی حق فسخ برای فروشنده، شرط کنند که در صورت عدم تأدیه به‌موقع ثمن یا اقساط آن، بیع منفسخ خواهد شد. چنین شرطی که به «شرط فاسخ» موسوم است، برخلاف شرط فسخ، این نتیجه را برای مشروطٌ‌له (فروشنده) در پی خواهد داشت که به‌محض سررسید دین و عدم تأدیه آن از سوی خریدار، قرارداد خود‌به‌خود و بدون نیاز به هرگونه اعلام اراده جدیدی از سوی فروشنده به حیات خود خاتمه خواهد داد.
درواقع، در شرط فسخ (خیار تخلف از شرط فعل)، تصدیق انحلال قرارداد نیازمند اثبات سه امر برای دادگاه است:
تخلف و نقض عهد از سوی خریدار[۵]، اعلام اراده انشایی فروشنده بر فسخ قرارداد و رعایت فوریت عرفی در فسخ قرارداد از ناحیه فروشنده[۶]؛ اما در شرط فاسخ (شرط انفساخ)، تصدیق انحلال عقد از سوی دادگاه صرفاً متوقف بر احراز یک امر (شرط) است یعنی عدم تأدیه به‌موقع ثمن یا اقساطی از ثمن (حسب مفاد شرط). به این ترتیب، نه نیازی به احراز نقض عهد از ناحیه خریدار وجود دارد[۷] و نه به احراز وجود اراده فروشنده بر فسخ قرارداد و نه به احراز اعلام اراده وی در یک فرصت زمانی فوری.
با این حال، باید توجه داشت که شرط فاسخ در مقایسه با شرط فسخ، علی‌رغم مزیت‌های پیش گفته، فروشنده را الزاماً در موقعیت بهتری قرار نخواهد داد. در شرط فسخ، در صورت عدم تأدیه به‌موقع ثمن از سوی خریدار، حفظ قرارداد یا خاتمه آن قائم به اراده شخص فروشنده است یعنی اوست که بر مبنای مصلحت و منافع خویش تصمیم می‌گیرد که قرارداد را نگه دارد و خریدار را الزام به پرداخت ثمن کند یا اینکه خود را از قرارداد رها کرده و مبیع را به دیگری بفروشد؛ خریدار نیز چاره‌ای جز تبعیت از اراده فروشنده ندارد؛ اما در شرط فاسخ، به‌محض سررسید دین و عدم تأدیه آن از سوی خریدار، قرارداد خودبه‌خود و به‌طور قهری به حیات خود خاتمه خواهد داد و برای فروشنده نیز حق انتخابی باقی نخواهد ماند.
البته استنتاج چنین اثری از شرط فاسخ در سطور بعدی مورد تأمل قرار خواهد گرفت، اما در هر حال با توجه به شهرت آن، شایسته است که در نگارش قراردادها در استفاده از شرط فاسخ بسیار محتاط بود.
در خصوص شرط فاسخ ذکر چند نکته تکمیلی مفید به نظر می‌رسد:
۱- شرط فاسخ، ماهیتاً یکی از اقسام تعلیق است. در تعلیق، طرفین قرارداد ایجاد یا انحلال یک رابطه و اثر حقوقی را منوط به واقعه‌ای احتمالی در آینده می‌کنند (ماده ۱۸۹ قانون مدنی). در شرط فاسخ، انحلال رابطه و از بین بردن اثر منوط به واقعه احتمالی (در این جا، عدم تأدیه ثمن از سوی خریدار) می‌شود؛ درحالی‌که در قسم دوم تعلیق که شرط تعلیقی باشد، ایجاد اثر منوط به حادثه احتمالی در آینده می‌شود. صحت شرط فاسخ به‌عنوان قاعده و صحت تعلیق انحلال عقد بیع به عدم تأدیه به‌موقع ثمن به‌عنوان یکی از مصادیق قاعده در همه نظام‌های حقوقی مورد پذیرش واقع شده است[۸] و در ایران استفاده از آن قراردادها بسیار شایع شده است[۹].
۲- پیش‌بینی انحلال خود به خودی قرارداد، گرچه ممکن و صحیح، اما امری استثنایی است: بنابراین و برای مثال در مقام تردید در تفسیر یک شرط قراردادی به «شرط فسخ» یا «شرط فاسخ»، شرط باید شرط فسخ توصیف شود و نه شرط فاسخ[۱۰].
همین‌طور، هرگاه تردید شود که «شرط انفساخ عقد در صورت عدم تأدیه ثمن» فقط ناظر به موردی است که خریدار هیچ بخشی (یا لااقل بخش عمده‌ای) از ثمن باقیمانده را پرداخت ننماید یا موردی را نیز شامل می‌شود که خریدار صرفاً بخش ناچیزی از ثمن را پرداخت نکرده باشد، تفسیر اول، در فرض فقدان دلیل عرفی و ظنی مخالف، باید ترجیح داده شود.
۳- شاید بتوان در حوزه موردبحث، یعنی تدابیر قراردادی تضمین‌کننده حقوق فروشنده، میان دو نوع شرط فاسخ تفکیک کرد: شرط فسخ ناظر بر اصل عقد و شرط فاسخ ناظر بر اثر عقد (انتقال مالکیت).
تفصیل تفکیک فوق این است که گاهی طرفین شرط می‌کنند که در صورت عدم تأدیه به‌موقع ثمن، قرارداد منحل و منفسخ خواهد شد: در چنین صورتی با تحقق شرط، اصل رابطه قراردادی موجود میان طرفین از بین می‌رود و آنها دیگر هیچ تعهد قراردادی در برابر یکدیگر نخواهند داشت؛ گاهی نیز طرفین شرط می‌کنند که در صورت عدم تأدیه به‌موقع ثمن، فروشنده مالکیت از دست رفته خود را بازخواهد یافت؛ در چنین فرضی، عقد کماکان به حیات خود میان طرفین ادامه خواهد داد اما در اثر آن تغییر ایجاد می‌شود، به این ترتیب که خریدار گرچه بعد از عقد مالک مبیع شده است اما این مالکیت را با عدم تأدیه به‌موقع ثمن از دست می‌دهد و تا زمانی که اقدام به تأدیه دین نکند، مالک مبیع نخواهد شد.
اگر چنین تفکیکی پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود که در فرض اول پس از تاریخ سررسید دین پرداخت نشده، به دلیل انحلال قهری قرارداد، دیگر امکان الزام قضایی خریدار به تأدیه دین وجود ندارد؛ اما در فرض دوم، حتی پس از سررسید دین، فروشنده می‌تواند خریدار را ملزم به ادای ثمن قراردادی کند و بابت تأخیر ایجاد شده مطالبه خسارت کند.
۴- در شرط فاسخ عقد، حقوق و تکالیف طرفین قبل از تاریخ سررسید دین (دوره تعلیق) و بعدازآن (قطعی شدن وضعیت معلق علیه از حیث تحقق و عدم آن) متفاوت است.[۱۱]
در دوره تعلیق (فاصله زمانی میان انعقاد عقد و تاریخ مقرر برای پرداخت ثمن یا اقساط آن)، عقد اثر خود، یعنی انتقال مالکیت را جاری خواهد کرد اما به دلیل قید تعلیقی موجود در عقد، مالکیت خریدار در این دوره، مقید و متزلزل خواهد بود و به همین خاطر، خریدار می‌تواند مالکیت خود را به همین نحو و با همین قید به دیگری منتقل کند اما نمی‌تواند نسبت به مبیع برای دیگری مالکیت بدون قید و شرطی را فراهم کند؛ بر همین مبنا، در این دوره، خریدار حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده را ندارد (مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ قانون مدنی).
بعد از سررسید دین و انقضای دوره تعلیق، بنابه اینکه خریدار ثمن معامله را تأدیه کند یا نه، رابطه حقوقی طرفین متفاوت خواهد شد به عبارتی در صورت تأدیه به‌موقع ثمن، قرارداد به حیات طبیعی خود ادامه خواهد داد و مالکیت مقید خریدار تبدیل به مالکیت تمام عیار و بدون قید و شرط می‌شود[۱۲]؛ در غیر این صورت، قرارداد قهراً به پایان حیات خویش رسیده است و از بین خواهد رفت و طرفین مکلف خواهند شد که هر چه در اجرای قرارداد دریافت کرده‌اند به‌طرف مقابل بازگردانند.
۵- در شرط فاسخ عقد، تا قبل از سررسید دین (تاریخ مقرر برای تأدیه ثمن) امکان انصراف از شرط برای مشروطٌ‌له وجود دارد؛ هدف از پیش‌بینی انفساخ عقد در صورت عدم تأدیه به‌موقع ثمن، تضمین حقوق فروشنده است؛ بنابراین، او می‌تواند از چنین شرط و تضمینی، هر زمان که بخواهد، صرف‌نظر کند. اثر انصراف از شرط این خواهد بود که مالکیت مقید خریدار تبدیل به مالکیت بدون قید و شرط می‌شود[۱۳].
اما مساله مهم، بررسی امکان انصراف فروشنده از توسل به‌شرط بعد از تحقق موضوع آن یعنی عدم تأدیه ثمن در موعد مقرر از سوی خریدار است. در پاسخ به این سئوال، تفکیک میان دو فرض ضروری به نظر می‌رسد:
فرض اول موردی است که خریدار در تاریخ مقرر، ثمن قراردادی را پرداخت نمی‌کند اما در یک‌فاصله زمانی بعد از آن تاریخ، اقدام به پرداخت ثمن می‌کند و فروشنده نیز با دریافت ثمن اراده خود بر انتقال مال به خریدار را اعلام می‌کند. در چنین موردی، ما با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم و اساساً بحث انصراف از شرط پیش نمی‌آید: با عدم تأدیه به‌موقع ثمن، قرارداد اولیه تشکیل‌شده میان فروشنده و خریدار، به اقتضای شرط فاسخ، منحل می‌شود اما بعداً با پرداخت ثمن از سوی خریدار و دریافت آن از سوی فروشنده، قرارداد ثانویه و جدیدی، احتمالاً با همان شرایط قرارداد سابق[۱۴]، میان طرفین منعقد می‌شود که مالکیت خریدار بر مبیع نتیجه این قرارداد ثانویه خواهد بود.
فرض دشوار فرض دوم است که در آن خریدار در تاریخ مقرر، ثمن قراردادی را پرداخت نمی‌کند و تصمیم به پرداخت آن در آینده نیز ندارد: در چنین فرضی، آیا فروشنده می‌تواند با انصراف از شرط یا عدم توسل به‌شرط، مانع از انحلال قهری قرارداد شده و الزام خریدار با تأدیه ثمن را مطالبه کند؟
در پاسخ به این سئوال، دیدگاه مشهور معتقد است که امکان انصراف از شرط و یا انصراف از توسل به آن بعد از تاریخ سررسید دین وجود ندارد: با تحقق شرط (عدم تأدیه ثمن در تاریخ مقرر)، بنابه اقتضای شرط، قرارداد خود‌به‌خود و قهراً از بین می‌رود و لذا قراردادی و تبعاً تعهدی بر عهده خریدار باقی نمی‌ماند تا امکان انصراف از شرط قراردادی و الزام خریدار به تأدیه ثمن ممکن باشد. مضافاً به اینکه پذیرش نتیجه‌ای غیر از این، تفاوت میان «شرط فسخ» و «شرط فاسخ» را از میان خواهد برد.
پذیرش این پاسخ با دشواری‌هایی روبه‌رو است:
شرطی که حسب اراده طرفین هدفش تضمین حقوقی بایع بوده است، چه طور می‌تواند کارکردی ضد هدف خود داشته و به وسیله‌ای در دست خریدار متخلف برای انحلال قرارداد تبدیل شود. شرط فاسخ مندرج در قرارداد، قطعاً باید در چارچوب عقد اصلی و اهداف مشترک طرفین از انعقاد قرارداد تفسیر شود. آیا با درج چنین شرطی در عقد، طرفین به دنبال متزلزل ساختن رابطه قراردادی برقرار شده بوده‌اند و به اهداف اقتصادی خویش از قرارداد صرفاً به‌عنوان یک احتمال نگریسته‌اند؟ یا اینکه برعکس، در راستای محکم‌تر کردن پیوند قراردادی، تحکیم الزامات ناشی از آن و تضمین اهداف اقتصادی مدنظر، شرط فاسخ را در قرارداد تعبیه کرده‌اند؟ شرط باید در پرتو اصل عقد تفسیر شود: عقد به‌منظور تحقق تبادلی اقتصادی منعقد شده است، شرط نیز باید تحقق این امر را تضمین کند؛ غرض این بوده که فروشنده بتواند در مواجهه با تخلف خریدار تضمینی در اختیار داشته باشد نه اینکه در چنین وضعی، قرارداد را از دست دهد؛ بنابراین، در هر قرارداد باید دید مصلحت مشروطٌ‌له در انحلال قرارداد است یا در بقای آن.
در فرض اخیر، شرط فاسخ اختیار مشروط‌ٌله را محدود نمی‌‌کند و نمی‌تواند برخلاف مصلحت او عمل کند. تشخیص مصلحت مشروطٌ‌له نیز بر عهده خود اوست. بدین ترتیب، با درج شرط فاسخ در قرارداد، فروشنده امکان انحلال خود‌به‌خودی قرارداد را به‌عنوان یک امکان اضافی برای خود فراهم کرده اما امکان حفظ قرارداد را از خود سلب نکرده است. اگر چنین حق انتخابی برای فروشنده وجود نداشته باشد، شرط فاسخ بیش از آنکه به سود مشروطٌ‌له عمل کند به سود مشروطٌ‌علیه (خریدار) عمل خواهد کرد: زیرا خریداری که پس از انعقاد قرارداد منافع خویش را در انحلال قرارداد و فرار از تعهدات ناشی از آن می‌یابد، با عدم تأدیه به‌موقع ثمن موجبات رهایی خود از قرارداد را فراهم خواهد کرد؛ بدین ترتیب شرط فاسخ به‌جای تضمین حقوق فروشنده، ماهیتاً تبدیل به خیار شرط به نفع خریدار خواهد شد، نتیجه‌ای که پذیرش آن صحیح نیست.
بنابه ملاحظات فوق، شاید بتوان با تأکید بر هدف شرط (تضمین حقوق فروشنده) مدعی شد که شرط فاسخ حق انتخاب فروشنده را از بین نمی‌برد: در شرط فاسخ، در صورت تحقق شرط، عقد خودبه‌خود منحل می‌‌شود، مگر آنکه در یک فرصت منطقی و متعارف، فروشنده اراده خود بر حفظ قرارداد را از طریق الزام خریدار به تأدیه ثمن اعلام دارد. در این صورت، تفاوت شرط فسخ با شرط فاسخ از حیث آثار این خواهد بود که: در شرط فسخ، در صورت تحقق شرط، قرارداد خود‌به‌خود منحل نمی‌‌شود بلکه انحلال آن نیازمند اراده انشایی فوری مشروطٌ‌له است (اصل بر بقای قرارداد است)؛ اما در شرط فاسخ، در صورت تحقق شرط، قرارداد منحل می‌‌شود مگر آنکه مشروطٌ‌له بخواهد قرارداد را علیرغم تخلف خریدار کماکان حفظ کند (اصل بر انحلال قرارداد است).
میان دو دیدگاه فوق، اگر بخواهیم کماکان پایبند به دیدگاه اول (نظر مشهور) باشیم، لااقل، به‌منظور جلوگیری از اختلاط میان شرط فاسخ و خیار شرطی که مشروطٌ‌له آن خریدار است، باید بپذیریم که در شرط فاسخ (شرط انفساخ عقد در صورت عدم تأدیه به‌موقع ثمن)، پس از انحلال قهری قرارداد که تخلف خریدار زمینه‌ساز آن بوده است، فروشنده بتواند با استناد به تقصیر خریدار به مطالبه خسارت از وی اقدام کند: این امر انگیزه اقتصادی خریدار را برای نقض تعهد قراردادی سلب می‌کند.
آخرین و مؤثرترین تدبیر از میان تدابیر قراردادی به‌منظور برقراری تعادل میان موقعیت حقوقی و اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع، استفاده از «شرط حفظ مالکیت»[۱۵] برای فروشنده است. این شرط، از یک‌سو این امکان را به اشخاص می‌دهد که قرارداد خرید و فروش را به نحو قطعی و منجز میان خود منعقد کنند و از سوی دیگر مانع از این می‌شود که فروشنده قبل از دریافت ثمن مالکیت خود بر مبیع را از دست دهد. بدین ترتیب، عقد بین طرفین شکل می‌گیرد اما اثر اصلی آن به تأخیر می‌افتد.
سایر تدابیر قراردادی چنین نتایجی را به‌طور توأمان تأمین نمی‌کند. در پاره‌ای از آنها (تدبیر اول) طرفین با استفاده از قالب‌هایی چون تعهد به بیع و اجاره به‌شرط تملیک، هنوز آمادگی لازم برای انعقاد عقد نهایی و مطلوب خویش، یعنی قرارداد خرید و فروش، را ندارند و در پاره‌ای دیگر (تدبیر دوم تا چهارم) رابطه حقوقی نهایی و مطلوب میان طرفین شکل می‌گیرد اما اثر آن نیز فوراً جاری می‌شود و این فوریت جریان اثر برای فروشنده دغدغه آفرین است: او سلطه مالکانه خود بر مبیع را به نفع خریدار از دست می‌دهد در حالی که هنوز ثمن را دریافت نکرده است. شرط حفظ مالکیت مستقیماً همین دغدغه را نشان گرفته، آن را برطرف می‌کند: مبیع به خریدار فروخته‌شده است اما تا زمانی که ثمن آن را نپرداخته سلطه مالکانه مطلوب خود بر مال پیدا نمی‌کند. بدین ترتیب، درواقع، از طریق شرط حفظ مالکیت نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار به‌طور حقیقی برطرف می‌شود و تعادل حقوقی و اقتصادی به نحو بایسته برقرار می‌‌شود.[۱۶]
با این حال، استفاده از این شرط در ایران، برخلاف سایر نظام‌های حقوقی[۱۷]، با اقبال زیادی روبه‌رو نبوده است. ظاهراً سبب این کم اقبالی، دشواری نظری تصور بیعی است که در آن خریدار فوراً مالکیتی را تحصیلی نمی‌کند. در همین راستاست که استفاده از شرط فاسخ، به‌جای شرط حفظ مالکیت، در قراردادها به نحو فزاینده و افراط گونه‌ای رواج پیدا کرده است: چراکه در شرط فاسخ، میان عقد بیع و مالکیت خریدار فاصله نمی‌افتد.
اما باید توجه داشت که شرط فاسخ تضمینی را که شرط حفظ مالکیت در اختیار فروشنده قرار می‌دهد تأمین نمی‌کند، مضافاً به اینکه همان طورکه قبلاً گفته شد، در شرط فاسخ تخلف خریدار باعث می‌شود فروشنده مالکیت از دست رفته خود را باز یابد اما در عین حال قرارداد را از دست داده و در تأمین هدف اقتصادی خود ناکام بماند؛ بنابراین شایسته‌تر آن است که با برطرف کردن مشکلات نظری که مانع از انس عرف معاملاتی در ایران با شرط حفظ مالکیت می‌شود، اشخاص را به استفاده از این شرط به‌جای شرط فاسخ ترغیب کرد.
مشکلات نظری احتمالی بر سر راه پذیرش شرط ذخیره مالکیت نیز به‌راحتی قابل برطرف کردن هستند. این مشکلات را می‌توان به‌طور کلی در قالب سه ایراد طرح کرد: ایراد عدم امکان فاصله انداختن میان عقد (بیع) و اثر آن (انتقال مالکیت)؛ ایراد عدم امکان منوط کردن اثر عقد (انتقال مالکیت) به یکی از ارکان عقد (ثمن) و ایراد عدم امکان منوط کردن اثر عقد به رفتار یکی از طرفین (خریدار).
ایراد اول- عدم امکان فاصله انداختن میان عقد و اثر آن: فاصله انداختن میان عقد و اثر آن با هیچ مشکل نظری واقعی در هیچیک از نظام‌های حقوقی روبه‌رو نیست. به اقتضای اصل حاکمیت اراده، اشخاص می‌توانند عقدی را منعقد کنند یا نه، همان‌طور که می‌توانند در صورت انتخاب انعقاد عقد، در خصوص زمان جاری شدن اثر و چگونگی آن هرگونه که می‌خواهند توافق کنند. در عقد بیع نیز با اینکه هدف از انعقاد بیع مالکیت خریدار بر مبیع است، طرفین می‌توانند در خصوص زمان و چگونگی تحصیل این مالکیت توافق کنند[۱۸]. به تعبیر سنتی، بیع گرچه تملیک است و انتقال مالکیت مقتضای ذات عقد[۱۹]، اما این انتقال مالکیت حسب وجود یا عدم وجود موانع مادی، ارادی و یا قانونی می‌تواند فوری یا با تأخیر باشد: در بیع مال موجود به‌صورت کلی در معین یا کلی فی‌الذمه و همین‌طور در بیع مال آینده، گرچه ما با بیع روبه‌رو هستیم اما خریدار بافاصله و پس از برطرف شدن مانع مادی (تعیین مصداق در بیع مال موجود به‌صورت کلی و وجود در بیع مال آینده) مالک مبیع می‌شود؛ در بیع عین معین موجود با شرط حفظ مالکیت نیز به دلیل اراده طرفین، خریدار بافاصله و پس از تحقق شرایط قراردادی مالک مبیع می‌شود.
ایراد دوم- عدم امکان منوط کردن اثر عقد (انتقال مالکیت) به یکی از ارکان عقد (ثمن): در تفصیل این ایراد می‌توان گفت ثمن یکی از ارکان تشکیل‌دهنده عقد بیع است، پس چطور می‌توان عقد بیعی را بدون آن تشکیل داد و انتظار داشت اثر عقد با تحقق رکن تشکیل‌دهنده عقد محقق شود. پاسخ این ایراد روشن است؛ آنچه برای تشکیل عقد بیع لازم است تعیین ثمن است نه پرداخت آن. در بیع با شرط حفظ مالکیت نیز در زمان انعقاد عقد، ثمن و زمان پرداخت آن معلوم و معین است و انتقال مالکیت نه به تعیین ثمن که به پرداخت ثمن وابسته می‌شود.
ایراد سوم- عدم امکان منوط کردن اثر عقد به رفتار یکی از طرفین: ممکن است گمان شود که در تعلیق، معلق علیه نباید وابسته به اراده یکی از طرفین باشد و حال که در بیع با شرط حفظ مالکیت، انتقال مالکیت به پرداخت ثمن (اراده خریدار) وابسته می‌شود. این ایراد نیز وارد نیست: زیرا در تعلیق، معلق علیه می‌تواند هر امر احتمالی باشد:[۲۰] خارج از اراده طرفین (تابع عوامل طبیعی[۲۱]، تابع اراده اشخاص ثالث[۲۲] یا ترکیبی از آن دو[۲۳]) یا جزئاً یا کلاً تابع اراده مشترک طرفین[۲۴] یا یکی از آنها[۲۵]. تنها محدودیتی که برای معلق‌ٌعلیه از این حیث ذکر شده است این است که تحقق معلق‌ٌعلیه نباید تابع اراده محض و درونی بدهکار (در عقود عهدی) و ناقل (در عقود تملیکی) باشد.[۲۶] در بیع با شرط حفظ مالکیت نیز این محدودیت مصداق پیدا نمی‌کند: زیرا انتقال مالکیت منوط به اراده محض و درونی فروشنده نمی‌شود بلکه منوط به عمل خریدار (منتقل‌ٌالیه) می‌شود.
با توجه به بدون ایراد بودن و صحت بیع با شرط حفظ مالکیت، موضوع بعدی آثار چنین بیعی است. از حیث آثار، در بیع با شرط حفظ مالکیت باید میان دو دوره قبل و بعد از تاریخ مقرر در قرارداد برای تأدیه ثمن تفکیک کرد.[۲۷]
تا قبل از سررسید موعد قراردادی پرداخت ثمن، خریدار هنوز حق مالکیت بر مبیع را تحصیل نمی‌کند، اما دارای حق مسلم بالفعلی می‌شود که چه آن را حق دینی محض توصیف کنیم یا حق دینی عینی و یا حق عینی غیر از مالکیت،[۲۸] در هر حال، این حق دارای ارزش حقوقی و اقتصادی بوده و به همین نحو قابل انتقال به دیگری است. مضافاً اینکه حق مزبور توانایی این را دارد که تصرفات معارض فروشنده را غیر نافذ کند. از طرف مقابل، در این دوره گرچه فروشنده مالکیت را برای خود حفظ کرده است اما مالکیت او مانند گذشته تمام عیار و بدون قید و شرط نیست.[۲۹] بنابراین، گرچه او می‌تواند حق فعلی خود بر مبیع را با تمام قیود مربوطه به ثالثی منتقل کند، اما نمی‌تواند برای آن شخص مالکیت بدون قید و شرطی را ایجاد کند. فروشنده، در واقع، با انعقاد بیع با شرط حفظ مالکیت، خود را متعهد کرده است تا سررسید پیش‌بینی شده برای تأدیه ثمن، منتظر و ملتزم به قرارداد باقی بماند. برای ممنوعیت فروشنده به فروش مطلق مبیع به شخص ثالث در این دوره می‌توان از یک‌سو به سلب ضمنی حق فروش مال به دیگری از خود[۳۰] و از سوی دیگر به‌قاعده ممنوعیت سوءاستفاده از حق[۳۱] نیز استناد جست.
پس از سررسید موعد قراردادی پرداخت ثمن، بنابه اینکه خریدار اقدام به تأدیه ثمن کند یا خیر، رابطه حقوقی طرفین متفاوت خواهد بود. در صورت تأدیه به موقع ثمن، خریدار، ما به ازای ثمن پرداختی را که مالکیت مبیع است تحصیل خواهد کرد.[۳۲]
اما در صورت عدم تأدیه به موقع ثمن باید میان دو فرض تفکیک کرد:
فرض اول موردی است که خریدار با تأخیر اقدام به پرداخت ثمن کرده و فروشنده نیز آن را قبول می‌کند. در چنین فرضی، خواه ما معتقد به انحلال بیع اول و جایگزینی بیع مجددی باشیم و خواه معتقد به ادامه حیات همان بیع اصلی، در هر حال، نتیجه عملی واحد خواهد بود: فروشنده به ثمن قراردادی می‌رسد و خریدار مالکیت مبیع را تحصیل می‌کند.
فرض دشوار، فرض بعدی است که در آن، موعد مقرر برای پرداخت ثمن سپری می‌شود بدون آنکه خریدار به تعهد خود عمل کرده باشد یا اراده‌ای بر ایفای آن در آینده داشته باشد. در چنین فرضی، آیا باید حکم به انحلال قهری قرارداد داد و مدعی شد که دیگر امکان الزام خریدار به تأدیه ثمن وجود ندارد؟
پذیرش چنین نتیجه‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد. درست است که در نهاد تعلیق (شرط تعلیقی) با عدم تحقق معلق علیه در موعد قراردادی، عقد معلق به پایان حیات خود رسیده منحل خواهد شد،[۳۳] اما در بیع با شرط حفظ مالکیت وضعیت متفاوت است:
اولاً- قصد طرفین از درج شرط حفظ مالکیت در عقد بیع، تعلیق اثر (انتقال مالکیت) به تأدیه ثمن بوده است نه تعلیق اساس عقد بیع به تأدیه ثمن.
ثانیاً- حداکثر دلالت شرط بر این است که تا ثمن تأدیه نشود خریدار مالک نمی‌شود، نه اینکه در صورت عدم تأدیه به موقع ثمن، قرارداد صرف‌نظر از تمایل فروشنده قهراً منحل شود و خریدار امکان مالک شدن بعد از آن تاریخ را از طریق آن قرارداد برای همیشه از دست دهد. در واقع، در اینجا نیز شرط باید در چارچوب عقد تفسیر شود: هدف از انعقاد عقد بیع، انتقال دو مالکیت (مالکیت بر مبیع و مالکیت بر ثمن) به‌طرف مقابل قراردادی بوده است؛ هدف از درج شرط حفظ مالکیت نیز، نه متزلزل ساختن و احتمالی کردن اصل دو انتقال بلکه صرفاً هم‌زمان‌سازی و وابسته کردن این دو انتقال به یکدیگر بوده است: به همین خاطر، با درج شرط حفظ مالکیت، فروشنده این امکان را می‌یابد که تا قبل از تحصیل مالکیت بر ثمن، مالکیت خود بر مبیع را از دست ندهد؛ عدم تأدیه به موقع ثمن نیز اصل تبادل میان دو مالکیت را ضرورتاً منتفی نمی‌کند بلکه صرفاً آن دو را منوط و وابسته به یکدیگر می‌کند.
ثالثاًَ- شرط حفظ مالکیت شرطی به نفع فروشنده است و فروشنده به‌عنوان مشروط‌ٌله همواره می‌تواند از آن صرف‌نظر کند: قبل از سررسید موعد ثمن یا بعد از آن (برخلاف شرط فاسخ که پذیرش امکان انصراف از شرط پس از تاریخ مقرر برای تأدیه ثمن دشوار است).
رابعاً- در توصیف ماهیت شرط حفظ مالکیت به «شرط تعلیقی»[۳۴] یا «اجل تأخیری»[۳۵] اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد.[۳۶] پرداخت ثمن در تاریخ معین، از یک‌سو، با عنایت به معلوم نبودن پایبندی خریدار به تعهد قراردادی خویش واجد ویژگی احتمالی بودن[۳۷] تعلیق است[۳۸] و از سوی دیگر با توجه به الزامی بودن تعهد واجد ویژگی مسلم بودن مورد نیاز در نهاد تاجیل است.[۳۹] مضافاً به اینکه می‌توان احتمالی یا مسلم توصیف کردن پرداخت ثمن را اساساً تابعی از اراده خود طرفین در هر قرارداد دانست:[۴۰] در یک قرارداد ممکن است طرفین، با در نظر گرفتن احتمال عملی عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار، انتقال مالکیت را «معلق» به پرداخت به موقع ثمن کرده باشند؛ در قرارداد دیگری طرفین با مدنظر قرار دادن پرداخت ثمن به‌عنوان یک ضرورت حتمی‌الوقوع، انتقال مالکیت را صرفاً «مؤجل» به پرداخت ثمن کرده باشند.[۴۱]
توصیف شرط حفظ مالکیت به پرداخت ثمن به «اجل تأخیری» و نه «شرط تعلیقی»، می‌تواند به نحو روشن‌تری ما را به پذیرش امکان حفظ قرارداد و الزام خریدار به تأدیه ثمن پس از موعد پیش‌بینی شده در قرارداد هدایت کند: در اجل تأخیری حسب اراده طرفین، اثر حقوقی مسلم‌الوقوع است اما با تأخیر در حالی که در شرط تعلیقی اثر حقوقی محتمل‌الوقوع است.
با این حال، شایان ذکر است که در سایر نظام‌های حقوقی مورد مطالعه توسط نویسنده، حتی در فرضی که شرط حفظ مالکیت، شرط تعلیقی نیز توصیف می‌شود، پس از عدم تحقق معلق علیه (پرداخت به موقع ثمن از سوی خریدار)، باز هم قرارداد خودبه‌خود و قهراً به پایان حیات نمی‌رسد: تخلف خریدار این امکان را به فروشنده می‌دهد که قرارداد را حفظ کرده، اقدام به الزام قضایی خریدار به پرداخت ثمن و خسارت تأخیر در تأدیه آن کند یا اینکه اعلام انحلال قرارداد را از دادگاه تقاضا کند.[۴۲]
جالب اینکه در کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک، دادگاه‌ها حتی اجباری به پذیرش تقاضای انحلال صورت گرفته از سوی فروشنده ندارند؛ آنها حسب مورد و با بررسی مجموع عوامل مؤثر به‌ویژه اهداف اقتصادی مدنظر در قرارداد و از جمله ارزیابی میزان بخش تأدیه شده و نشده ثمن ممکن است با تقاضای فروشنده برای اعلام انحلال قرارداد موافقت کنند یا اینکه مصلحت را در حفظ قرارداد و الزام خریدار به پرداخت ثمن تشخیص دهند.[۴۳]
نتیجه‌گیری
به‌منظور حمایت از فروشنده و برقراری رابطه برابر میان طرفین در عقد بیع می‌توان از ابزارهای متعددی استفاده کرد:
تعهد به بیع و اجاره به‌شرط تملیک، وثیقه قرار دادن مبیع بابت طلب فروشنده از خریدار، پیش‌بینی حق فسخ برای فروشنده و یا انفساخ قهری قرارداد در صورت عدم تأدیه به موقع ثمن از سوی خریدار.
اما مؤثرترین تدبیر عبارت است از استفاده از «شرط حفظ مالکیت». شرط مزبور به طرفین این امکان را خواهد داد که در عین انعقاد فوری و منجز عقد بیع، از طریق هم‌زمان کردن انتقال مالکیت دو عوض قراردادی، موازنه‌ای منطقی و عادلانه را میان خود فراهم کنند.
سایر تدابیر قراردادی چنین نتایجی را به‌طور توأمان تأمین نمی‌کند. در پاره‌ای از آنها، طرفین، انعقاد عقد مدنظر و مطلوب خویش (عقد بیع) را به تأخیر می‌اندازند؛ در پاره‌ای دیگر، رابطه حقوقی نهایی مدنظر بلافاصله میان طرفین شکل می‌گیرد اما اثر آن نیز فوراً جاری می‌شود و این فوریت برای فروشنده موقعیت خطرناکی را فراهم می‌کند.
منابع
الف) فارسی

امینی، منصور، انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در حقوق ایران، فرانسه و آلمان، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۷، ۱۳۸۲.

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۰؛ حقوق مدنی ۶، انتشارات مجد، ۱۳۸۲.

عسگری، حکمت ا…، توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان، پایان‌نامه دکتری، باراهنمایی دکتر منصور امینی، دانشگاه شهید بهشتی،‌ ۱۳۸۸.

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، مفهوم عقد انعقاد و اعتبار قرارداد، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳؛ نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا، ۱۳۷۴؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، خیارات، انتشارات به نشر، ۱۳۶۹؛ معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱.

ب) فرانسه

Benabant. A., Les obligations, 4éd, Montchrestien, 1994; les contrats spéciaux civils et commerciaux, 4éd, montchrestien, 1999.

Brocca. A. Manuel de la clause de réserve de propriété, Lyon, Dunod, 1982.

Collart Dutilleul. F. Delebecque. Ph. Contrats civils et commerciaux, 4éd, précis dalloz, 1998.

Ghestin. J. Desché. B. la vente, L.G.D.J, 1990.

Larroumet. Ch, le retard dans le transfert de propriété, thèse. Paris, 1987.

Malaurie. Ph. Aynès. L, les contrats spéciaux, cujas, 1988; les obligations, cujas, 1997.

Margellos. Th, la protection du vendeur à crédit d’objets mobiliers corporels à travers la clause de réserve de propriété (étude de droit compare), Bibliothéque de droit privé, Paris, 1989.

Marty. G. Raynaud. P. Jourdain. P. les biens, delloz, 1995.

Mazeaud. H. L. J. Chabas. F. De juglart. M, Principaux contrats: vente et échange, 7éd, montchrestien, 1987.

Perroghon. F, la réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, litec, 1988.

Starck. B. – Roland. H. Boyer. L, les obligations, 4éd, litec, 1992.

Terré. F. simler. Ph. Lequette. Y, les obligations, 7éd, précis Dalloz, 1999.

L’absence d’équilibre entre le statut economique du vendeur et de l’acheteur dans le contrat de vente

Mansour AMINI

چکیده

Le vendeur et l’acheteur ont l’intention d’échanger le prix et la chose en concluant le contrat de vente. Malgré cela, dans la vente à crédit de corps crtain, aussitôt le contrat conclu, l’acheteur devient propriétaire de la chose tandis que le vendeur n’a toujours pas reçu le prix. Cette inégalité economique entre les deux parties du contrat exposera certainement le vendeur à des risques. Pour éviter cela et soutenir le vendeur, le code civil a prévu des mesures protectrices. Mais celles- ci n’établissent pas d’équilibre logique et souhaitable dans le rapport contractuel des parties.

C’est la raison pour laquelle les deux côtés doivent créer l’équilibre souhaité à la fois economique et juridique en prenant des measures contractuelles adéquates. Dans cet article, l’auteur essaie d’examiner et de clarifier ces mesures.

Mots cles

Vente, Promesse de Vente, Location- Vente, Condition Suspensive, Condition Résolutoire, Terme Suspensif, Clause de reserve de propriete.

[۱] -استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

 ر. ک به مقاله «انتقال مالکیت در قرادادهای فروش در حقوق ایران، فرانسه و آلمان» از همین نویسنده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۳۷، ۱۳۸۲.[۲]

[۳]– ر. ک: مرحوم دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی ٦، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ش ۵۸، ص ۷۶.

[۴] – ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ٥، خیارات، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۹، ش ۹۲۱، ص ۱۵۱.

[۵] – فروشنده نیازی به اثبات نقض عهد خریدار (عدم تادیه ثمن در تاریخ مقرر) ندارد: او باید صرفاً وجود قرارداد و تعهد را اثبات نماید. بعد از این، اصل بر عدم ایفای تعهد خواهد بود، مگر آن که متعهد اجرای تعهد و بری الذمه شدن خود را اثبات نماید یا اینکه اثبات نماید که عدم اجرای تعهد ناشی از عامل خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احتراز بوده است (ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی).

[۶] – مگر اینکه قایل به تراخی در خیار تخلف از شرط فعل باشیم.

[۷] – با این حال، شاید بتوان با جستجوی اراده مشترک طرفین در مفاد شرط، میان دو نوع شرط فاسخ قایل به تفکیک شد: اگر انفساخ عقد از سوی طرفین حسب مفاد شرط منوط به «عدم تادیه» به معنای نقض عهد از سوی خریدار باشد، در تصدیق قضایی انحلال، احراز تخلف یعنی عدم وجود عامل خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احتراز موثر است؛ اما چنانچه حسب مفاد شرط، انفساخ عقد منوط به «عدم وصول ثمن به هر دلیلی» باشد، در تصدیق قضایی انحلال نیازی به احراز تخلف و یا بررسی ادعای خریدار مبنی بر تحقق شرایط فورس ماژور در عدم تادیه دین نمی‏باشد. در صورت وجود هرگونه تردید در مفاد شرط، طبیعی است عرف، شرایط و اوضاع و احوال به ویژه اقتصادی حاکم بر موضوع، تعیین کننده خواهند بود.

اثر عملی تفکیک فوق الذکر در جایی ظاهر خواهد شد که برای مثال عدم وصول ثمن معامله در تاریخ مقرر، به دلیل اعلام تعطیلی ناگهانی مراکز دولتی و بانک‏ها از سوی دولت باشد.

[۸] – در حقوق ایران، ر. ک: نظریه دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ۸۱، ص ۱۱۷؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ٥، ش ١٠٦٤، ص ۴۰۱. در حقوق فرانسه، ر. ک
: Terré. F. simler. Ph. Lequette. Y, les obligations, 7éd, précis Dalloz, 1999, n 1137, p. 1030.

[۹] – شیوعی که اگر نظر مشهور در باب اثر شرط فاسخ را بپذیریم برای فروشنده می‏تواند بسیار خطرناک باشد.

[۱۰] – مانند آن که در قرارداد آمده باشد ک در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد فسخ خواهد شد و هیچ قرینه دیگری برای کشف اراده مشترک طرفین از این عبارت وجود نداشته باشد.

[۱۱] – در حقوق ایران، ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ٨٢، ص ١١٨. در حقوق فرانسه، ر. ک:

Terré- Simler- Lequette, op.cit. n 1137- 1138, p. 1030

[۱۲] – در خصوص این که تادیه ثمن فقط نسبت به آینده ‏اثر دارد و یا این که در گذشته نیز موثر است، میان نظام‏های حقوقی اختلاف است: برخی از نظام‏های حقوقی، مانند فرانسه، معتقدند که با تادیه ثمن، خریدار مالکیت قطعی مبیع را از لحظه انعقاد عقد به دست می‏آورد و لذا اعمال حقوقی او در دوره تعلیق صحیح می‏گردند. همه نظام‏های حقوقی، با این حال، می‏پذیرند که طرفین قرارداد می‏توانند در مورد زمان انتقال مالکیت قطعی مبیع به خریدار توافق کنند.

[۱۳] – نباید گمان کرد شخصی که در هنگام انعقاد قرارداد، مشروط له است ممکن است در دوره زمانی بعد از قرارداد، به دلیل نوسانات اقتصادی بازار، تبدیل به مشروط علیه شود: زیرا معیار برای تشخیص مشروط له، و در نتیجه تشخیص شخصی که حق انصراف از شرط را دارد، زمان انعقاد عقد و درج شرط در قرارداد است.

[۱۴] – فروشنده می‏تواند برای تشکیل قرارداد جدید، شرایط تازه‏ای را اضافه نماید، از جمله این که میزان ثمن معامله را افزایش دهد.

[۱۵] – Clause de réserve de propriété.

[۱۶] – شرط حفظ مالکیت، در واقع، نسبت نامتوازن میان دو عوض قراردادی در عقد بیع را که انتقال فوری مالکیت از ناحیه فروشنده در برابر تعهد به پرداخت ثمن از ناحیه خریدار است تبدیل به یک رابطه متوازن می‏کند و انتقال مالکیت و پرداخت ثمن را به عنوان دو عوض متقابل قراردادی به هم وابسته و همزمان می‏نماید. در نتیجه، در بیع به شرط حفظ مالکیت، بر خلاف بیع اقساطی معمولی، هر یک از طرفین دقیقاً زمانی مالک عوض مقابل می‏شود که مالکیت خود بر معوض را از دست می‏دهد.

[۱۷] – Ghestin. J. Desché. B. la vente, L.G.D.J, 1990; Larroumet. Ch, le retard dans le transfert de propriété, thèse. Paris, 1987; Margellos. Th, la protection du vendeur à crédit d’objets mobiliers corporels à travers la clause de réserve de propriété (étude de droit compare), Bibliothéque de droit privé, Paris, 1989; Mazeaud. H. L. J. Chabas. F. De juglart. M, Principaux contrats: vente et échange, 7éd, montchrestien, 1987; Perroghon. F, la réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, litec, 1988.

[۱۸] – با این حال، اشخاص نمی‏توانند عقد بیعی را منعقد کنند و در عین حال توافق نمایند که اثر آن (انتقال مالکیت) هیچگاه جاری نشود: چنین شرطی به روشنی از مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد بیع خواهد بود.

[۱۹] – انتقال مالکیت مقتضای ذات عقد بیع است ولی انتقال فوری مالکیت مقتضای اطلاق عقد. همین تعبیر توسط برخی از نویسندگان فرانسوی نیز استفاده شده است:

“si l’obligation de transférer immédiatement la propriété est dans le droit modern de la nature de la vente, elle n’est cependant pas de son essence”: AUBRY et RAU, cours de droit civil francais, T. V. 5 ed. 1907, • ۳۴۹.

[۲۰] – Benabant. A. Les obligations, 4éd, Montchrestien, 1994, n 319, p. 163; Terré – Simler- Lequette, op.cit. n 1125, p. 1019; Starck. B. – Roland. H. Boyer. L, les obligations, 4éd, litec, 1992, n 1103 et s. pp. 464 et s.

[۲۱] – مانند مساعدت عوامل جوی و یا به بارنشستن محصول دیمی

[۲۲] – اعطای وام از سوی بانک و یا قبول پیشنهاد ازدواج از ناحیه شخصی.

[۲۳] – مساعدت عوامل جوی به همراه بازگشت شخصی از سفر.

[۲۴] – توافق طرفین در معامله‏ای دیگر.

[۲۵] – قبول پیشنهاد ازدواج از سوی طرف مقابل یا انجام امور خاصی از سوی طرف مقابل.

[۲۶] – اگر تحقق معلق علیه تابع اراده محض مدیون و یا ناقل باشد اما این اراده بروز بیرونی قابل ارزیابی برای دادگاه داشته باشد، باز تعلیق فاقد هر گونه ایرادی است، مانند تعلیق به ترک شغل و یا شهر معینی از ناحیه مدیون و یا ناقل: در این مورد، دادگاه به راحتی می‏تواند تحقق و یا عدم تحقق معلق علیه را مورد وارسی قرار دهد؛ اما در جایی که معلق علیه منوط به اراده محض و درونی مدیون و یا ناقل می‏شود، از آنجا که امکان ارزیابی امر درونی برای دادگاه وجود ندارد، تعلیق با اشکال (اثباتی نه ماهوی) مواجه می‏شود، مانند تعلیق فروش به تصمیم فروشنده برای فروش، ر. ک:

Benabant, op. cit. n 319, p. 164; Terré – Simler- Lequette, op.cit. n 1126, p. 1021.

[۲۷] – در حقوق ایران، ر. ک: مرحوم دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، ش ۴۴ و ۴۵، صص ۷۶- ۷۷؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ١، ش ٣٠ و ٣١، صص ۶۴- ۶۵؛ نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا، ۱۳۷۴، ص. در حقوق فرانسه ر. ک:

Ghestin- Desche, op. cit. n 590 et 606, pp. 654 et 664; Margellos, Th. Préc. N 77 et s. pp. 102 et s. Marty. G. Raynaud. P. Jourdain. P. les biens, delloz, 1995, n 46, pp. 56- 57; Mazeaud- Chabas- De juglart. M, op. cit. n 912, p. 195.

[۲۸] – به شرط آن موضوع مورد معامله عین معین باشد و به شرط آن که معتقد به حصری بودن حقوق عینی نباشیم.

[۲۹] – مالکیت مالک در این دوره را می‏توان به مالکیت مقید به شرط فاسخ تعبیر کرد.

[۳۰] – مواد ٤٥٤ و ۴۷۴ قانون مدنی.

[۳۱] – اصل ٤٠ قانون اساسی و ماده ١٣٢ قانون مدنی.

[۳۲] – در خصوص این که تادیه ثمن، خریدار را از چه لحظه‏ای مالک مبیع می‏کند : (از همان لحظه تادیه و یا از ابتدای عقد) اختلاف است. در حقوق ایران دیدگاه اول و در حقوق فرانسه دیدگاه دوم حاکم است. با این حال، همه اتفاق نظر دارند که توافقات خصوصی طرفین در این زمینه را باید معتبر دانست. ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ١، ش ۳۶، ص ۷۵.

[۳۳] – در حقوق فرانسه برای توصیف این وضعیت از اصطلاح Caducité، به معنای عقیم ماندن قرارداد، استفاده می‏شود. اصطلاح مزبور نشان می‏دهد که قرارداد صحیحاً تشکیل یافته است اما به دلیل فراهم نبودن شرایط مقتضی برای بقاء، بدون آن که به هدف نهایی خود واصل گردد از ادامه حیات بازمانده است. ر. ک: Benabant, op. cit. n 323, p. 165

در حقوق ایران، با توجه به نبود اصطلاح معادل، استفاده از اصطلاح انفساخ مناسب‏تر از اصطلاح بطلان در چنین موردی است.

[۳۴] – Condition suspensive.

[۳۵] – Teme suspensif.

[۳۶] – Benabant, op. cit. n 302 et s. pp. 154 et s; Margellos, Th. Préc. n 31- 32, pp. 31- 32; Terré- Simler- Lequette, op. cit. n 1103, p. 1015.

[۳۷] – در نهاد تعلیق، ایجاد اثر حقوقی منوط به اموری احتمالی در آینده می‏شود در حالی که در تاجیل، اثر منوط به اموری مسلم در آینده می‏شود. امور احتمالی همچون امور مسلم به دو دسته تقسیم می‏شود: امور احتمالی و یا مسلم مادی، و امور احتمالی و یا مسلم حقوقی. ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ٧٩، ص ۱۱۴ و Terré- Simler- Lequette, op. cit. n 1121, p. 1017.

[۳۸] – در حقوق ایران، ر. ک: دکتر ناصر کاتوزیان، معاملات معوض- عقود تملیکی، چ ٤، ش ۱۰۷، ص ۱۵۸ و نیز

V.: Mazeaud- Chabas. vente, op. cit. n 922- 2, p. 208

[۳۹] – V.: Benabant. A. les contrats spéciaux civils et commerciaux, 4éd, montchrestien, 1999, n 140, p. 91; Collart Dutilleul. F. Delebecque. Ph. Contrats civils et commerciaux, 4éd, précis dalloz, 1998, n 194, p. 195; Ghestin- Desché, op. cit. n 600- 605, pp. 663- 666.

[۴۰] – V.: Terré- Simler- Lequette, op. cit. n 1103, p. 1005.

[۴۱] – مهمترین تفاوت میان تعلیق و تاجیل در حقوق فرانسه این است که در تعلیق بر خلاف تاجیل، آثار عطف به ما سبق می‏شود: ر. ک:

Ghestin- Desché, op. cit. n 595, p. 559; Terré- Simler- Lequette, op. cit. n 1111- 1134, p. 1011- 1029.

[۴۲] – V.: Margellos, Th. Préc. n 90 et s. pp. 120 et s.

[۴۳] – Selon l’article 1184 code civil francais, “la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au defendeur un délai selon les circonstances”. V.: Margellos, Th. Préc. n 93, pp. 124- 125.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *